E-mailadres dinsdag 04 januari 2011 13:49 Afdrukken

Boeken

Tips boeken en publicaties voor integrale toegankelijkheid

Het inrichten van een toegankelijke openbare ruimte is niet altijd even eenvoudig. Met welke regelgeving en wetten dient men rekening te houden bij het opzetten van een sluitend beleid? Wellicht dat onderstaande boeken, folders en publicaties hierbij kunnen ondersteunen.

 

1. ASVV handboek CROW 2004
In dit handboek is alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom gebundeld. U vindt alle informatie die u nodig heeft: van beleidsvoorbereiding tot beleidsuitvoering, van ontwerp en uitvoering tot beheer en onderhoud. De informatie is overzichtelijk gerangschikt en verduidelijkt met tekeningen, tabellen en grafieken.
Klik hier voor meer informatie.

2. Richtlijn integrale toegankelijkheid openbare ruimte, publicatie 177
Deze richtlijn helpt u om de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken. Met de ontwerpershandleiding brengt u samenhang tussen verschillende maatregelen. Het integraal toegankelijk maken van de openbare ruimte hoeft met het juiste ontwerp niets extra’s te kosten.
Klik hier voor meer informatie.

3.Handboek halteplaatsen CROW, publicatie 233
Dit handboek biedt een richtlijn voor ontwerp, inrichting, beheer, onderhoud en toegankelijkheid van halteplaatsen. Aan bod komen onder meer een goede herkenbaarheid, een juiste inrichting en goede overstapmogelijkheden. Met de praktische handreiking stelt u zelf een plan van aanpak op om een haltevoorziening te verbeteren.
Klik hier voor meer informatie.

4. Praktijkboek toegankelijkheid openbare ruimte, publicatie 201
Dit praktijkboek helpt ontwerpers om de openbare ruimte beter toegankelijk te maken voor iedereen. Ook voor mensen met een functiebeperking. De publicatie is opgezet in samenwerking met de Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang en het Landelijk Bureau Toegankelijkheid. Het boek bevat veel foto’s van zichtbare, bruikbare en originele praktijksituaties. Ontwerpers kunnen daar ideeën uithalen.
Klik hier voor meer informatie.

5. De wereld van toegankelijkheid, ISBN 978-90-8839-041-8, Vilans, Judith van Lier
Iedereen moet goed gebruik kunnen maken van gebouwen en ruimtes. Mensen met of zonder beperking, dik of dun, jong of oud. Om dit te realiseren, is het belangrijk om al in de beginfase van een bouwproject rekening te houden met alle doelgroepen. Hoe gebruiken zij een gebouw of ruimte en wat betekent dit voor het ontwerp? Er bestaat veel informatie over toegankelijkheid. ‘De wereld van toegankelijkheid’ geeft daar een overzicht van, zoals beleidsontwikkelingen, richtlijnen, keurmerken, projecten en subsidiemogelijkheden. Ook staat in de almanak waar deze informatie te vinden is en welke organisaties zich met dit onderwerp bezighouden.
Klik hier voor meer informatie.

6. Handboek voor toegankelijkheid 6e druk, ISBN 978-906228-684-3, Reed Business, Maarten van Wijk
Toegankelijkheid is een breder begrip geworden. Jaren geleden betrof het vooral de toegankelijkheid voor gehandicapten. Tegenwoordig moeten gebouwen toegankelijk zijn voor ieder individu. De eisen voor de woningbouw zijn aangescherpt voor de gebruiker van nu, maar ook voor de gebruiker van de toekomst. Het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’ is het standaardwerk voor toegankelijk bouwen en ontwerpen en bevat alle informatie over de ergonomie van stedelijke inrichting, gebouwen en woningen. De lezer krijgt inzicht in de wettelijke toegangseisen en bepaalt eenvoudig of bouwkundige ontwerpen en voorzieningen hieraan voldoen.
Klik hier voor meer informatie.

7. Handleiding toegankelijke haltevoorzieningen Provincie Noord-Brabant
Alles wat u wilt en moet weten over toegankelijke bushaltes. Hoe ontwerpt u ze? Waarmee moet u rekening houden? Hoe moet de buschauffeur halteren, wat is de breedte van een aanlooproute, wat de voorkeurskleur van het haltemeubilair? Het staat allemaal in deze handleiding ‘Toegankelijke Haltevoorzieningen’. Het is een herziene tweede druk uit 2007, samengesteld door BTB-Bouwadvies in samenwerking met DTV Consultants. Opdrachtgever is de Provincie Noord-Brabant. Bij de eerste versie was het al duidelijk dat het niet zou blijven bij één editie. Recente ontwikkelingen hebben de aandacht voor het thema toegankelijk openbaar vervoer alleen maar verscherpt. Denk bijvoorbeeld aan de komst van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Deze uitgave is het resultaat van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens en na de eerste druk. Met de recente ontwikkelingen en nieuwe inzichten erin opgenomen.

8. Handleiding Praktijkdag Toegankelijkheid, VVN
Met de Handleiding Praktijkdag Toegankelijkheid kunnen locaal actieve organisaties (zoals verkeersgroepen en gehandicaptenplatforms) in hun eigen gemeente een praktijkdag organiseren voor ontwerpers, beleidsmakers en politici. Op zo’n dag kunnen ze aan den lijve ondervinden wat jongeren, ouderen en mensen met een beperking elke dag in het verkeer meemaken. Het plaatselijk leefbaarheidsonderzoek van het Gehandicapten Platform brengt helder in beeld hoe mensen met een beperking de openbare ruimte daadwerkelijk ervaren.
Klik hier voor meer informatie.

9. Gehandicaptenvoertuigen in gebruik, Progamma VCP , ANBO juni 2010
Een rapportage van de uitkomsten van de bijeenkomsten in het kader van het project  ‘Gehandicaptenvoertuigen in gebruik’, een project in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Klik hier voor de pdf.

10. RijWijzer met uw scootmobiel SDU 2008
In het boek RijWijzer met uw Scootmobiel beschrijven de twee auteurs op heldere wijze de theorie van verkeersregels voor bestuurders van een scootmobiel of een gehandicaptenvoertuig met motor.
Klik hier voor meer informatie.

11. Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden
Code Veilig Vervoer Rolstoelinzittenden (Code VVR). Naslagwerk voor betrokkenen bij het vervoer van rolstoelinzittenden. Met aparte hoofdstukken voor elke betrokken partij. In de Code VVR staan wettelijke bepalingen en worden richtlijnen gegeven ter vergroting van de veiligheid van het besloten collectief vervoer van mensen in een rolstoel.
Klik hier voor meer informatie.Terug naar overzicht nieuws >>>

 

 

Meest bekeken projecten

Error: Any articles to show

Meest bekeken producten

Error: Any articles to show

Meest bekeken leveranciers

Adverteren

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden van Platform Toegankelijkheid?
 


Klik hier voor informatie

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen. Altijd binnen 24 uur bericht terug!
 

Naar contactpagina

Banner Banner Banner Banner