E-mailadres dinsdag 14 mei 2013 08:02 Afdrukken

IsomaEuropees kwaliteitszorgsysteem toegankelijkheid 

Door tal van belemmeringen in de openbare ruimte en het openbaar vervoer zijn alle reizigers, maar vooral personen met een beperkte mobiliteit, voor hun dagelijkse verplaatsingen vaak afhankelijk van de auto. 

Kwaliteitszorgsysteem
Door de toegankelijkheid van de hele  verplaatsingsketen te verbeteren, stellen lokale en regionale autoriteiten personen met een beperkte mobiliteit in staat om een minder auto-afhankelijke levensstijl aan te nemen en zich op een duurzame wijze te verplaatsen (wandelen, fietsen en openbaarvervoergebruik). In het Europese project ISEMOA is een kwaliteitszorgsysteem ontwikkeld op het gebied van toegankelijkheid en duurzaam vervoer. Overheden kunnen dit kwaliteitszorgsysteem gebruiken om in kaart te brengen en te houden hoe de ontwikkeling van toegankelijk en duurzaam vervoer verloopt.

Wetgeving
Met de ontwikkeling van de Participatiewet, de Europese Toegankelijkheidswet, de Richtlijn Toegankelijkheid staan er een flink aantal veranderingen/ verplichtingen op stapel. De ISEMOA-audit wordt ingezet om vast te stellen wat het vertrekpunt is, en hoe de gestelde doelen behaald gaan worden.

Holistische benadering
De ISEMOA-schema's passen een holistische benadering toe door rekening te houden met:
de noden van alle categorieën van personen met een beperkte mobiliteit (personen met een functionele beperking, mensen met zware of logge bagage, ouders met kleine kinderen, mensen met een tijdelijke beperking, personen met een gestalte boven of onder het gemiddelde, ouderen...);
de hele deur tot deur verplaatsingsketen afgelegd met duurzame vervoermiddelen, met inbegrip van wandelen, fietsen, openbaar vervoer en multimodaal vervoer;
alle mogelijke belemmeringen (belemmeringen die te maken hebben met de fysieke omgeving, het organisatorische aspect, de houding van mensen...).
een alomvattende kijk op toegankelijkheid die zowel het geografische perspectief (afstanden, localisatie), de vervoersdiensten en het vervoersnetwerk omvat als het barrièrevrij ontwerpen en creëren van faciliteiten, diensten en informatie.

Belemmeringen wegwerken
De ISEMOA-audit ondersteunt gemeenten, steden, regio’s en provincies bij hun inspanningen om belemmeringen in de openbare ruimte en het openbaar vervoer weg te werken en om de bereikbaarheid van dagelijkse diensten met duurzame vervoersmiddelen te verbeteren. 

Continue verbetering
De ISEMOA methode is een kwaliteitszorgsysteem dat lokale en regionale besturen ondersteunt in het werken aan een continue verbetering van de toegankelijkheid van de deur tot deur verplaatsingsketen met duurzame vervoerswijzen. ISEMOA bouwt verder op bekende kwaliteitszorgsystemen zoals de ISO9000 standaards en de EFQM Excellence en CAF modellen, die reeds succesvol werden toegepast als kwaliteitszorginstrumenten voor mobiliteitsmanagement (MaxQ), fietsplanning (BYPAD) en de toegankelijkheid van het openbaar vervoer (MEDIATE).

Vanuit de gebruiker
Vanuit het achterliggende principe van Integrale Kwaliteitszorg wordt kwaliteit bekeken vanuit het perspectief van de gebruiker en wordt uitmuntende kwaliteit gezien als het resultaat van het herhaaldelijk toepassen van de cyclus planning – implementatie – evaluatie, met het oog op het vervullen van de noden van de gebruikers.

Kwaliteitscirkel
Gebaseerd op deze principes, beschouwt ISEMOA het werken aan toegankelijkheid als een dynamisch proces dat kan worden voorgesteld met de ISEMOA kwaliteitscirkel. Een gemodereerde auditprocedure vormt de kern van de ISEMOA methode: Samen met een externe auditor beoordelen de stakeholders van een gemeente, stad, regio of provincie op kritische wijze alle stadia van de kwaliteitscirkel. Ze bepalen hun sterktes en zwaktes en ontwikkelen acties om de stadia van de kwaliteitscirkel die eerder als „zwak” werden beoordeeld, continu te verbeteren. Het is cruciaal dat zowel de gebruikers (vooral personen met een beperkte mobiliteit) als zij die een rol spelen bij het toegankelijk maken van de hele deur tot deur verplaatsingsketen (personeel verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, openbare werken,  openbaar vervoer-operatoren, vertegenwoordigers van de toeristische sector ...) betrokken worden bij het ISEMOA proces.

GeeVAdvies is gecertificeerd ISEMOA-auditor. http://isemoa.geevadvies.nl
Meer informatie: http://isemoa.eu 

Afbeelding: ISEMOA

 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

 

Meest bekeken projecten

Error: Any articles to show

Meest bekeken producten

Error: Any articles to show

Meest bekeken leveranciers

Adverteren

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden van Platform Toegankelijkheid?
 


Klik hier voor informatie

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen. Altijd binnen 24 uur bericht terug!
 

Naar contactpagina

Banner Banner Banner Banner