E-mailadres dinsdag 25 januari 2011 10:42 Afdrukken

Mobycon

Shared Space; gedeelde maar ontoegankelijke ruimte?

Nederland staat hoog aangeschreven vanwege zijn verkeersveilige weginrichting. Het gangbare verkeerskundige paradigma, Duurzaam Veilig, gaat uit van het scheiden of mengen van verkeerssoorten bij hoge, respectievelijk lage snelheden en grote, respectievelijk kleine massaverschillen.


Auteur: ir. Dick van Veen, Mobycon

Nieuw gedachtegoed
Het afgelopen decennium is echter een nieuw verkeerskundig gedachtegoed naar voren gekomen, Shared Space. Hierbij wordt de ruimte ingericht vanuit het perspectief van sociale interactie en gelijkheid van verkeersdeelnemers. De ontmoeting tussen mensen - voetgangers, fietsers en automobilisten - zorgt voor een natuurlijke en veilige verkeersafwikkeling, waarbij strikte verkeerskundige elementen zoals borden en markeringen minder belangrijk worden.

Hoge vlucht
In Nederland, vooral in de noordelijke provincies, zijn steeds meer  voorbeelden beschikbaar, ontworpen op basis van dit gedachtegoed. Alhoewel sluitend onderzoek nog niet beschikbaar is, lijken voorlopige ongevalgegevens positief. In veel Nederlandse gemeenten wordt het Shared Space dan ook als (een van de) ontwerpuitgangspunten genomen voor herinrichtingen. Het gedachtegoed lijkt hiermee een hoge vlucht te nemen.

Shared space voor visueel gehandicapten gevaarlijker?
Qua uitwerking, op straat, laat het Shared Space ontwerp vaak een neutrale klinkerverharding zien. In vele gevallen is er weinig onderscheid tussen trottoir en rijbaan. Hierbij zijn niveauverschillen vaak afwezig. Voor mensen met een fysieke beperking (rolstoel, rollator) kan dit veel voordelen bieden. Immers, voor hen is de toegankelijkheid van de straat en de openbare ruimte enorm verbeterd.

Minder waardering
Bij mensen met een visuele beperking is de waardering voor Shared Space omgevingen aanzienlijk minder. Uit gesprekken met deze gebruikers, onder andere door Visio, het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, blijkt dat men bij verschillende Shared Space locaties behoorlijk hinder ondervindt bij het zich bewegen door deze ruimtes.

Verklaarbaar vanuit theorie
Dit is verklaarbaar vanuit de theorie. Immers in een neutrale verkeersruimte komt het te verwachten verkeersgedrag voort uit een assertieve en actieve houding in het verkeer.  Eigen verantwoordelijkheid is hierin belangrijk, naast het vermogen om actief deel te kunnen nemen aan sociale interactie in het verkeer. Wederzijds oogcontact blijkt erg belangrijk voor deze sociale interactie. Blinden en slechtzienden hebben echter juist op dit vlak een achterstand. Het blijkt dat veel gebruikers de ruimten gevaarlijk en onoverzichtelijk vinden. Een veel gehoord gevolg is vermijdingsgedrag. In Groot-Brittannië is de weerstand zelfs zo groot, dat de blindenstichting tot in de rechtbank pleit voor het verbieden van het ontwerp van Shared Space omgevingen.

Welke les moet hieruit getrokken worden? Is Shared Space als verkeerskundig concept dan niet een verslechtering van de verkeersveiligheid ten opzichte van de gangbare inrichtingsprincipes? Moet het toepassen van Shared Space zoveel mogelijk beperkt worden?

Voor antwoord op deze prangende vragen klikt u hier om het volledige artikel te lezen.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

 

Meest bekeken projecten

Error: Any articles to show

Meest bekeken producten

Error: Any articles to show

Meest bekeken leveranciers

Adverteren

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden van Platform Toegankelijkheid?
 


Klik hier voor informatie

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen. Altijd binnen 24 uur bericht terug!
 

Naar contactpagina

Banner Banner Banner Banner

Betrokken partijen: