E-mailadres dinsdag 28 januari 2014 14:50 Afdrukken

Zilveren generatie langer en veiliger mobiel

Zilveren generatie langer en veiliger mobiel

Het percentage ouderen onder de verkeersdeelnemers blijft door de vergrijzing toenemen, maar daarmee ook het aantal ongevallen onder de kwetsbare ‘zilveren generatie’. Dat was een reden voor het ministerie van I&M om te starten met het programma Blijf Veilig Mobiel.

Blijf Veilig Mobiel
Er zijn voldoende vervoersmiddelen die de mobiliteit van de ouderen bevordert, zoals een scootmobiel of elektrische fiets. Het stijgende aantal ziekenhuisopnames onder senioren was voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu in 2009 aanleiding te starten met het programma Blijf Veilig Mobiel (BVM), een samenwerkingsverband van tien partners. Het samenwerkingsverband ontwikkelt onder meer brochures voor senioren en gemeenten en workshops voor vrijwilligers om senioren langer actief mee te kunnen laten doen aan het verkeer. “Ook gemeenten kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de veilige mobiliteit van senioren”, zo stelt Annemiek Waterborg van ANBO, trekker van Blijf Veilig Mobiel. “We kunnen hierin voorzien middels advisering en ervoor zorgen dat gemeenten in contact komen met ouderen. Het wordt immers steeds belangrijker dat ouderen blijven participeren in de maatschappij. Ook ontwikkelingen rond de Wmo en AWBZ spelen hierin een belangrijke rol.” 

Seniorenproof inrichten
BVM heeft onder meer de brochure seniorenproof wegontwerp binnen de bebouwde kom ontwikkeld. Deze biedt handvatten voor belangenorganisaties in overleg met gemeenten. Ook bevat de brochure tips en ontwerpsuggesties voor wegbeheerders (verdere uitwerking in CROW-publicatie 309) en worden quick-wins aangereikt: maatregelen die relatief gemakkelijk uit te voeren zijn en toch tot een substantiële verbetering leiden van de verkeersveiligheid van senioren. “De toegenomen alertheid op de verhoogde ongevallencijfers vraagt wellicht om een andere inrichting van de buitenruimte”, zo stelt Waterborg. “Aanvullend hebben we recent een ‘Zebracheck’ ontwikkeld: een eenvoudig instrument om na te gaan of de zebra of oversteekplaats met verkeerslichten optimaal veilig en toegankelijk is.” Na de check kunnen de invullers -meestal vrijwilligers- een modelbrief gebruiken om de gesignaleerde knelpunten aan te kaarten. “Denk bij knelpunten aan de verlichting, op- en afritten voor rolstoelers en bebording”, licht Waterborg toe. “Maar ook aan de zichtbaarheid van de witte strepen en niet te vergeten de aangebrachte geleidelijnen.” De eerste checks zijn uitgevoerd tijdens de Road Safety Week in mei. De resultaten van de uitgevoerde zebrachecks worden bekend gemaakt tijdens de Week van de Toegankelijkheid van 7 tot en met 12 oktober 2013. 

CROW-richtlijn voetgangers
 “Momenteel wordt ook gewerkt aan een brochure met richtlijnen voor voetgangers, die naar verwachting in het najaar verschijnt”, vertelt Waterborg. “Wij participeren in de werkgroep om wederom de ouderen te vertegenwoordigen. De richtlijn is deels aanvullend op de ASVV.” 

Samenwerkingsverband BVM
Blijf Veilig Mobiel is een samenwerkingsverband van ANBO, ANWB, CG-Raad, Fietsersbond, PCOB, samenwerkende ROV's, Unie KBO, Veilig Verkeer Nederland, Oogvereniging en NVVS. Blijf Veilig Mobiel wordt inhoudelijk en financieel ondersteund door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

 

 

 

Meest bekeken projecten

Error: Any articles to show

Meest bekeken producten

Error: Any articles to show

Meest bekeken leveranciers

Adverteren

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden van Platform Toegankelijkheid?
 


Klik hier voor informatie

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen. Altijd binnen 24 uur bericht terug!
 

Naar contactpagina

Banner Banner Banner Banner