Afdrukken

Toegankelijk busstation Bergen op Zoom


In de gemeente  Bergen op Zoom zijn vóór 2015 alle bushaltes toegankelijk en bereikbaar, conform de aangescherpte Europese wetgeving. Met de realisatie van een nieuw, toegankelijk busstation is een belangrijke stap gezet. Platform Toegankelijkheid sprak met projectleider Cees van den Kieboom.

Nieuw ontwerp
“Het bestaande station was niet meer van deze tijd en bovendien niet praktisch ingedeeld”, aldus van den Kieboom. “Reizigers die vanaf het station aan kwamen lopen, keken tegen de achterkant van de bussen aan en konden dus niet in een oogopslag  de juiste buslijn kiezen. Ook de verharding was sterk verouderd, met spoorvorming, beschadigingen en reparatievakken.” Het nieuwe ontwerp vertoont een rustig straatbeeld waarin op de haltes de bomen, verlichting en abri’s zoveel mogelijk op een lijn zijn geplaatst en de kleurstelling sober is gehouden. Het gelijkmatige verlichtingsniveau  moet bijdragen aan een optimaal gevoel van sociale veiligheid, tevens inspelend op eventueel cameratoezicht in de toekomst.
Door een deel van de aanwezige platanen  elders te herplanten, is geanticipeerd op de groei van het aantal buslijnen. Een ander deel  is blijven staan en er zijn nieuwe platanen op de haltes geplant. Op advies van Copijn in Utrecht is een infiltratiesysteem van kunststof kratten (Permavoid, red.) onder de bomen aangebracht om zuurstof en voedingsrijke grondstoffen vrij baan te geven. Zo blijft het maaiveld optimaal intact. Rond de bomen zijn overloopbare boomroosters aangebracht om op de halte meer looproute te creëren.

Gedetailleerde route
Rick van Eijk van Securiton Tegels is bij het project betrokken om de toegankelijkheid voor blinden en slechtzienden te optimaliseren. In het nieuwe ontwerp is een gedetailleerde route voor de gidslijnen aangebracht. De aannemer heeft hiervoor onder meer speciale waarschuwingstegels gebruikt. Ook is naast de looproute naar het vernieuwde busstation een auditieve informatiezuil toegepast die blinden- en slechtzienden informeert over welke buslijn ze op welke halte vinden. De route zelf leidt de visueel gehandicapten langs de verschillende haltes, waarin de door CROW en de Provincie Noord-Brabant aanbevolen rubberen markeringen zijn toegepast: hol, met klankfunctie en diagonale noppenstructuur, ondersteunt door geleidelijnen.
Bij de route naar de binnenstad zijn natuurstenen grijze ribbeltegels gebruikt, die goed aansluiten op  de bestrating in Portugees natuursteen. Van den Kieboom licht toe: “Ondanks dat het contrastverschil met de naastliggende bestrating  nu gezien de gestelde normering niet voldoende is, wilden we niet de standaard witte ribbeltegels aanbrengen. Daarom hebben we destijds de natuurstenen tegels speciaal hiervoor laten vervaardigen.” Toch heeft de gemeente geen enkele klacht ontvangen van bewoners. “De ouderenadviesraad is tijdens de ontwerpfase geïnformeerd over het totale concept”, aldus de projectleider. “Ook zijn er geen expliciete problemen en bezwaren gemeld.” Eind februari wordt gestart met een nieuwe geleide route van het station naar het stadhuis. Deels met ribbeltegels en diagonale waarschuwingsmarkering, deels volstaan de natuurlijke gidslijnen.

Opwaardering NS-station
Verder voert de gemeente Bergen op Zoom momenteel vergaande gesprekken met Prorail en NS Poort, NS Reiziger en Veolia wat betreft de opwaardering van het stationsgebouw en de omgeving. “Er is al een vergevorderd ontwerp voor de opwaardering van de huidige voetgangerstunnel”, vertelt Van den Kieboom. “Prorail wil ook liften aanbrengen en de hellingbanen aanpassen. Als de onderhandelingen goed blijven verlopen kan volgend jaar een goede start aan de uitvoering worden gegeven.”

Richtlijnen voor blinden- en geleidelijnen
-    Ribbeltegels worden als kunstmatige gidslijnen toegepast waar geen natuurlijk houvast is. Gras of een stoeprand kan bijvoorbeeld als natuurlijke lijn dienen. De richting , die de ribbel met gebruik van de witte stok aangeeft , is de aanbevolen looprichting.
-    Is er sprake van gevaar, bijvoorbeeld bij een oversteekplaats, dan wordt dwars op de geleidelijn een waarschuwingsmarkering aangebracht. Belangrijk is om tussen de verschillende markeringen contrast aan te brengen.
-    De voorkeur is uitgesproken om diagonaal aangebrachte noppen in de waarschuwingsmarkering toe te passen, wat tevens werd aanbevolen door diverse instanties, maar noppen kunnen ook in een recht patroon worden aangebracht.
-    Na de waarschuwingsmarkering bij een gevaarlijke oversteekplaats moet tenminste nog een tegelrand en trottoirband worden aangebracht, zodat de blindenstok zonder gevaar vooruit gestoken kan worden om het verkeer opmerkzaam te maken.

 

Terug naar overzicht projecten >>>

Tags: Sectie: Projecten Categorie: Bushaltes Plaats: Bergen op Zoom Provincie: Noord-Brabant Status: Gerealiseerd