E-mailadres donderdag 31 mei 2012 08:45 Afdrukken

Woud aan regels wordt handzaam boek

De grote hoeveelheid handleidingen en landelijke richtlijnen en het ontbreken van specialistische kennis omtrent toegankelijkheid, vroeg om een andere werkwijze binnen de gemeente Oss. Om tot een eenduidige aanpak te komen en bovenal discussie zoveel mogelijk weg te nemen heeft Advin de ‘Handleiding Toegankelijkheid’ opgesteld: een praktische leidraad waarin specifieke richtlijnen voor de gemeente in kwestie zijn opgenomen. Per type openbaar gebied wordt weergegeven waar deze toegepast moeten worden.

Niet eenduidig
De vele interpretatiemogelijkheden leidden eerder tot verschillende oplossingen. Ook werden meldingen en verzoeken niet eenduidig behandeld. Berton Wijdeven, gebiedsbeheerder van het centrum van Oss, licht toe: “iedereen die zich met de toegankelijkheidsvraagstukken bezig houdt binnen de gemeente is van goede wil, en er is bovendien een groep vrijwilligers die zich hiervoor maximaal inzet, maar er kwamen teveel verschillende oplossingen en dit leidde tot discussie. Om tot de genoemde eenduidigheid te komen hebben we samen met Advin nauw overleg gevoerd met Vilans, een goed aangeschreven adviseur op het gebied van toegankelijkheid. Ook is er veelvuldig overlegd met de belangenverenigingen in Oss, zoals de SCPO (Stichting Cliënten Platform Oss) en de Seniorenraad. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een goed gedragen oplossing waarin helder is afgesproken wat wel en niet kan en hoe toegankelijkheid vorm krijgt in de openbare ruimte.”

Voordelen handleiding
De voordelen van de handleiding zijn tweeledig volgens Stefan van Lith, senior adviseur bij Advin. “Als toegankelijkheid meteen in de beginfase van een project goed wordt toegepast levert dat een flinke kostenreductie op. Daarnaast biedt het een goed toetsingskader voor de bestaande openbare ruimte. Het is niet zo dat heel Oss nu in een keer volledig toegankelijk wordt gemaakt, maar de meest urgente plaatsen zijn wel aangewezen.”Wijdeven voegt toe: “wanneer we in kaart hebben gebracht dat het niet goed is, wordt dit bij toekomstige reconstructie wel meegenomen.” Doordat de richtlijnen per type openbaar gebied inzetbaar zijn, kan de handleiding eventueel op locatie geraadpleegd worden. Bovendien is in een oogopslag te zien welke richtlijnen van toepassing zijn. Er wordt dus een link gelegd tussen de richtlijnen (hoe maak je een toegankelijke buitenruimte) en de locatie waar de richtlijnen toegepast moeten worden (waar in de buitenruimte). Het is een toetsingsmiddel voor iedereen die betrokken is bij de inrichting en vormgeving van de openbare ruimte. De handleiding wordt door gebiedsbeheerders en ontwerpers van de gemeente Oss gebruikt, maar ook door externe partijen zoals verkeersbureaus. Wijdeven: “veel gemeenten nemen in de beleidsplannen op dat de openbare ruimte toegankelijk moet zijn. Maar vervolgens rijst de vraag hoe dit aangepakt moet worden. Door het concreet te maken is het veel eenvoudiger het op de juiste manier in te zetten.” Van Lith: “zorg ervoor dat de richtlijnen praktisch toepasbaar zijn. Hoe makkelijker je het maakt voor ontwerpers en gebiedsbeheerders, hoe beter het wordt gebruikt.”

Praktische toegankelijkheid
Hoe werkt dit dan precies in de praktijk? “Kijk bij het toegankelijk maken van bushaltes bijvoorbeeld verder dan wat wettelijk bepaald is”, legt Wijdeven uit. “Zorg ervoor dat de ruimte eromheen ook goed toegankelijk is en niet alleen de opstapplaats zelf.” Voorheen moest een ontwerper een woud aan regels doorploegen, nu volstaat het handzame nieuwe boek. Van Lith: “in de ARGO (Algemene Voorwaarden Gemeente Oss) zijn alle uitgangspunten omtrent de inrichting van de openbare ruimte meegenomen. De handleiding gaat hier onderdeel van uitmaken en is straks digitaal te raadplegen. De gebruiker bepaalt eerst het type gebied, vervolgens is het eenvoudig te bepalen welke eisen er worden gesteld aan een trap bijvoorbeeld. Doordat bij de totstandkoming van de handleiding uitvoerig overleg is gevoerd met de belanghebbende partijen, kan overleg in het beginstadium in principe achterwege worden gelaten. De richtlijnen worden meegenomen in het voorontwerp, dat is het eerste dat wordt voorgelegd waardoor er dus veel efficiënter gewerkt kan worden.” 

Vaststelling college
De Handleiding Toegankelijkheid ligt momenteel bij het college om vastgesteld te worden, maar er wordt al wel mee gewerkt. Wijdeven: “zo is een half jaar geleden de stationsomgeving aangepakt op basis van de nieuwe ‘regels’. Het is niet zo dat er voorheen ‘fout’ werd ingericht, maar het leidde tot teveel discussie. Eenduidigheid in de regelgeving zorgt niet alleen voor gebruiksgemak, maar uiteindelijk ook voor eenduidige beeldkwaliteit. Oss transformeert steeds meer van een dorp naar een stad en de openbare ruimte wordt steeds schaarser. Dit maakt het des te belangrijk goed in te zetten op de toegankelijkheid.”

Terug naar overzicht projecten >>>

 

 

Meest bekeken projecten

Error: Any articles to show

Meest bekeken producten

Error: Any articles to show

Meest bekeken leveranciers

Adverteren

Wilt u meer weten over de advertentiemogelijkheden van Platform Toegankelijkheid?
 


Klik hier voor informatie

Contact

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen. Altijd binnen 24 uur bericht terug!
 

Naar contactpagina

Banner Banner Banner Banner

Betrokken partijen: